برنامه MIUI Camera با رابط کاربری جدید خود به روز شده استمنبع

برنامه MIUI Camera با رابط جدید خود – xiaomiui به روز شده است