فاکسکان و ودانتا تفاهم نامه همکاری برای کارخانه های تولید نیمه هادی و نمایشگر در گجرات امضا کردند.

تخمین زده می شود که طی دو سال بیش از 100000 شغل در نزدیکی شهر احمدآباد ایجاد شود. انتظار می‌رود این اقدام به هند «دسترسی بی‌وقفه» به چیپ‌ست و اجزای نمایشگر بدهد. Vedanta Resources – بزرگترین شرکت ماینینگ در هند راه اندازی سایت های کارخانه تولید نمایشگر و چیپ ست را پوشش می دهد در حالی که فاکسکان به عنوان شریک فنی خدمت خواهد کرد.

اوایل امروز، Foxconn و Vedanta Resources یک یادداشت تفاهم (MoU) با ایالت گجرات هند برای ساخت کارخانه‌های تولید نیمه‌رسانا و نمایشگر امضا کردند. ارزش این قرارداد 1.54 لک کرور INR (19.5 میلیارد دلار) است و به عنوان بزرگترین پروژه سرمایه گذاری در هر ایالت هند تا به امروز شناخته می شود.

رویداد مراسم امضای تفاهم نامه گروه Vedanta-Foxconn
رویداد مراسم امضای تفاهم نامه گروه Vedanta-Foxconn

منبعمنبع