Galaxy to Share سامسونگ تنظیمات برنامه های Good Lock را بین دستگاه ها همگام می کند


سامسونگ یک ماژول Good Lock جدید دارد که به شما امکان می دهد تنظیمات دیگر ماژول های Good Lock را بین دستگاه های گلکسی همگام کنید. اگر نمی دانید، Good Lock پلتفرمی است که به کاربران Galaxy اجازه می دهد برخی از تنظیمات سیستم را تغییر داده و دستگاه های خود را تا حد زیادی شخصی سازی کنند.

Galaxy to Share به شما امکان می دهد تنظیمات برنامه Good Lock خود را به دستگاه های دیگر ارسال کنید. در زمان راه اندازی، از برنامه های Keys Cafe، Theme Park، LockStar، NavStar، MultiStar، QuickStar، ClockFace، Home Up، One Hand Operation+ و Sound Assistant Good Lock پشتیبانی می کند. برنامه Camera Assistant Good Lock هنوز پشتیبانی نمی‌شود، اما احتمالاً بعداً به آن تبدیل خواهد شد.

Galaxy to Share سامسونگ تنظیمات برنامه های Good Lock را بین دستگاه ها همگام می کند

Galaxy to Share قفل منطقه است، بنابراین ممکن است برای تلفن Galaxy شما در دسترس نباشد.

منبعمنبع