Sony Xperia 10 IV اندروید 13 را دریافت می کند


Sony Xperia 10 IV جدیدترین دستگاه این برند است که به‌روزرسانی اندروید 13 را دریافت کرده است. دستگاه در حال دریافت است 65.1.A.4.8 ساخت اندروید 13 به عنوان یک به روز رسانی OTA در آسیای جنوب شرقی. این به‌روزرسانی همچنین وصله امنیتی دسامبر 2022 را به همراه دارد و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده در مناطق بیشتری منتشر شود.

Sony Xperia 10 IV اندروید 13 را دریافت می کند

اندروید 13 گزینه‌های سفارشی‌سازی تم، رنگ و نماد بیشتری، به‌روزرسانی‌های رفاه دیجیتال، و امنیت، امکان تنظیم زبان‌های مختلف برای برنامه‌های مختلف، مجوزهای بهبودیافته و موارد دیگر را ارائه می‌دهد.

از طریقمنبع