YouTube Music اتاق گوش دادن را با یک سال اشتراک رایگان در ازای بازخورد باز می کند

توسعه دهندگان YouTube Music یک Listening Room جدید را معرفی کرده اند – یک کانال Discord برای کاربران برای ارائه بازخورد در مورد ویژگی های دسترسی اولیه. همه می توانند درخواست دهند و باید به پرسشنامه ای در مورد نوع موسیقی خود و اشتراک انتخابی خود پاسخ دهند. الزامات این است که شما باید عاشق موسیقی باشید، به طور منظم از طریق مکالمات و نظرسنجی ها بازخورد بدهید و از YouTube Music به عنوان سرویس پخش صوتی اصلی خود برای یک سال استفاده کنید (اگرچه می توانید همزمان از سرویس دیگری استفاده کنید) .

منبع | از طریقمنبع

اگر پذیرفته شود، آن 1 سال به‌عنوان بخشی از برنامه به‌صورت رایگان ارائه می‌شود، و به ویژگی‌های جدید و «فرصتی برای تأثیرگذاری بر آینده YouTube Music» زودتر دسترسی خواهید داشت.

YouTube Music اتاق گوش دادن را با یک اشتراک سالانه رایگان در ازای بازخورد باز می کند